Lees meer over betalen en annuleren bij Friendship Cruises

Betaling
1. Na ontvangst van de bevestiging c.q. factuur dient iedere aangemelde passagier een bedrag (aanbetaling) te voldoen gelijk aan 15% van de totaal overeengekomen reissom en de premie van de annuleringsverzekering (excl. 21% assurantiebelasting en poliskosten € 3,50). Voor sommige cruises hanteren wij afwijkende (aan)betalingsvoorwaarden. U vindt de voorwaarden bij de desbetreffende reis op onze website. 
2. Betaling per creditcard is mogelijk. De kosten voor deze incasso, te weten 3,5% (excl. BTW) van het incassobedrag, worden aan de klant doorberekend.
3. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor aanvang van de reis, zonder dat u hiervan bericht krijgt, in ons bezit zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis (reizen) te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen zijn dan onverminderd van toepassing.
4. Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan. U kunt niet annuleren door het niet voldoen/betalen van uw aanbetaling c.q. restantbetaling. Geef een annulering altijd schriftelijk of telefonisch door.
5. Indien de overeenkomst non-refundable reiselementen bevat, worden de non-refundable reiselementen na ontvangst van de aanbetaling gereserveerd. Eventuele toeslagen tussen het moment van boeking en ontvangst van de aanbetaling worden doorberekend.
6. De reiziger die niet op het door ons vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. De consequenties staan vermeld in artikel 10 van de ANVR-Reisvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de overeenkomst.

Annuleringen
Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, zijn per persoon de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
b. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom.
c. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom.
d. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
e. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
f. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
g. Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Wanneer u een annnuleringsverzekering heeft afgesloten, hoeft bovenstaande niet altijd van toepassing te zijn.

Afwijkende (aan)betalings- en annuleringsvoorwaarden
Afwijkende (aan)betalings- en annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op meerdere van onze reguliere cruises, een individuele (groeps)reis, een reis op maat of een reis met non-refundable reiselementen. De afwijkende voorwaarden staan vermeld op onze website bij de desbetreffende reis.

Wijzigingen
1. Tot 31 dagen voor vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht, waarvoor € 27,- per boeking in rekening wordt gebracht. Bij wijziging binnen deze 31 dagen worden in het algemeen de annuleringsbepalingen aangehouden.
2. Buiten het genoemd bedrag zullen bovendien aan de deelnemer(s) in rekening gebracht worden de voor een verandering c.q. omboeking noodzakelijk gemaakte (communicatie)kosten.
3. Buiten de openingstijden worden geen verzoeken tot annuleringen en wijzigingen aangenomen of verwerkt.

Omboeken op eigen verzoek
In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief over te boeken naar een andere reis, dan worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd, met dien verstande dat de verzekeringen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe reis, waarvoor wordt gekozen.

In-de-plaatsstelling
1. Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon.
2. De hierboven bedoelde in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:
a. de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk zeven dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.
3. De aanmelder, de reiziger en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke reiziger optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, respectievelijk de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

afwijkende voorwaarden cruise buiten europa

Afwijkende (aan)betalings- en annuleringsvoorwaarden cruise buiten Europa
Friendship Cruises biedt individuele groepsreizen (zonder Friendship Cruises cruiseleader) aan over rivieren buiten Europa, bijvoorbeeld de Mekong en de Mississippi. Uw individuele groepsreis is bij ons in goede handen. Friendship Cruises regelt voor u niet alleen de cruise, maar ook alle andere aspecten van uw reis zoals de transfers, excursies en gidsen. Zo kunt u comfortabel en zorgeloos op reis! Tijdens uw cruise verblijft u aan boord van uw hotelschip in een internationaal gezelschap. Mocht het aantal Nederlandse deelnemers groeien, dan wordt de reis, bij een bepaald aantal minimum passagiers, begeleid door een deskundige Nederlandssprekende cruiseleader. Voor een individuele groepsreis is geen minimum aantal deelnemers vereist van Nederlandse passagiers via Friendship Cruises. Mochten er internationaal gezien te weinig deelnemers geboekt zijn, dan kan het zo zijn dat de rederij de cruise moet annuleren.

Spelregels bij het boeken van een cruise buiten Europa
Aangezien u individueel op reis gaat, stelt Friendship Cruises in dat geval ‘op maat’ een reisarrangement voor u samen. Het arrangement, bestaande uit vervoer, verblijf en vermaak, maakt geen deel uit van een groepsarrangement, maar wordt speciaal voor u aangevraagd, geboekt en door Friendship Cruises per direct volledig betaald. Derhalve hanteren wij conform de ANVR-voorwaarden aangepaste (aan)betalings- en annuleringsvoorwaarden voor onze individuele groepsreizen. 

Hoe is de aanbetaling geregeld bij een cruise buiten Europa?
Als aanbetaling betaalt u bij een wereldwijde cruise de volledige kosten die ook Friendship Cruises bij boeking per direct aan haar partners dient te voldoen, oftewel de services die non-refundable zijn. Vaak wordt een vliegticket bijvoorbeeld per direct volledig betaald; dit bedrag zullen wij dan ook aan u in rekening brengen. Voor het verblijf geldt vaak een aanbetalingspercentage, bijvoorbeeld: 45% aanbetaling tot 120 dagen voor vertrek. De specifieke aanbetalingsbedragen zullen we met u afstemmen; u vindt het bedrag van uw totale aanbetaling terug op uw factuur. Na ontvangst van uw aanbetaling zullen de diverse non-refundable reiselementen voor u gereserveerd worden.

Welke annuleringsspelregels zijn van toepassing bij elke cruise buiten Europa?
Indien u een individuele (groeps)reis, een reis op maat of een reis met non-refundable reiselementen heeft geboekt, staan de afwijkende annuleringsvoorwaarden vermeld bij de desbetreffende reis, in de offerte (reisvoorstel) en in de boekingsbevestiging. Indien u een annuleringsverzekering heeft, dekt uw verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien u geen annuleringsverzekering heeft, zijn de kosten van annulering voor uw eigen risico en rekening.

Dollarkoers
De reissommen van onze cruises zijn in april 2020 vastgesteld. Eventuele koerswijzigingen zijn voorbehouden en kunnen aan u doorberekend worden.

Een moment geduld, de beschikbare cruises worden geladen.